Contacte a Relay Texas

Números de Contacto de Relay Texas

Para Usuarios Oyentes

Español-a-Español 
7-1-1 o 1-800-662-4954

Español-a-Inglés
7-1-1 o 1-888-777-5861

De Voz a CapTel 
1-866-217-3362

Para Usuarios Sordos

Español-a-Español 
7-1-1 o 1-800-662-4954

Español-a-Inglés
7-1-1 o 1-888-777-5861

Para Usuarios Sordos/Ciegos

De Sistema Tele Braille a Voz

Español-a-Español 
7-1-1 o 1-800-662-4954

Español-a-Inglés
7-1-1 o 1-888-777-5861

Para Usuarios con Dificultad Para Escuchar

Traspaso de Voz

Español-a-Español 
7-1-1 o 1-800-662-4954

Español-a-Inglés
7-1-1 o 1-888-777-5861

Para Usuarios con Impedimento del Habla

Voz-a-Voz 
Español-a-Español 

7-1-1 o 1-800-662-4954

Español-a-Inglés
7-1-1 o 1-888-777-5861


Traspaso de Audición 
Español-a-Español 

7-1-1 o 1-800-662-4954

Español-a-Inglés
7-1-1 o 1-888-777-5861

Servicio al Cliente de Relay Texas:

1-800-676-4290 (Español) 
(TTY/Voz/ASCII/Traspaso de Voz [VCO]/Traspaso de Audición [HCO])

1-800-676-3777 (Inglés)
(TTY/Voice/ASCII/Voice Carry-Over[VCO]/Hearing Carry-Over[HCO])

Servicio al Cliente de CapTel

1-866-217-3362 (Español)

1-888-269-7477 (Inglés)

Servicio de Operador de TTY de Sprint

1-800-855-4000